การตรวจสอบไฟล์ที่สร้างและแก้ไขใหม่

ไฟล์ที่สร้างใหม่มีความเป็นไปได้ที่จะติดไวรัสมากกว่าไฟล์ที่มีอยู่ โปรแกรมจะสแกนไฟล์เหล่านี้ด้วยพารามิเตอร์เพิ่มเติม นอกจากวิธีสแกนโดยใช้ฐานข้อมูลไวรัสแล้ว ยังมีการใช้การวิเคราะห์พฤติกรรมขั้นสูง ซึ่งช่วยเพิ่มอัตราการตรวจพบได้อย่างมาก นอกจากนี้โปรแกรมจะสแกนอาร์ไคฟ์ที่ขยายในตัว (SFX) และรันไทม์แพ็คเกอร์ (ไฟล์ที่เรียกใช้ซึ่งบีบอัดภายใน) ด้วย โดยปกติ โปรแกรมจะสแกนอาร์ไคฟ์ได้ถึงระดับการซ้อนที่ 10 และตรวจสอบโดยไม่พิจารณาขนาดจริงของอาร์ไคฟ์ ไม่เลือกตัวเลือก การตั้งค่าการสแกนอาร์ไคฟ์เริ่มต้น เพื่อแก้ไขการตั้งค่าการสแกนอาร์ไคฟ์

 

การตรวจสอบไฟล์ที่สร้างและแก้ไขใหม่