การขจัดการบุกรุก

หากได้รับข้อความอีเมลที่ติดไวรัส ระบบจะแสดงหน้าต่างการเตือน หน้าต่างการเตือนจะแสดงชื่อผู้ส่ง อีเมล และชื่อของการบุกรุก ส่วนล่างของหน้าต่างจะมีตัวเลือกสำหรับวัตถุที่ตรวจพบ ในกรณีส่วนใหญ่ เราขอแนะนำให้คุณเลือกกำจัดหรือลบ ส่วนกรณีพิเศษ เมื่อคุณต้องการรับไฟล์ที่ติดไวรัส ให้เลือก “ทิ้งไว้” ถ้ามีการเปิดใช้ระดับสูงสุดของการกำจัด ระบบจะแสดงหน้าต่างข้อมูลที่ไม่มีตัวเลือกสำหรับวัตถุที่ติดไวรัส

 

การขจัดการบุกรุก