การรวมเข้ากับอีเมลไคลเอ็นต์

การรวม ESET Smart Security กับอีเมลไคลเอ็นต์จะเพิ่มระดับการป้องกันภัยคุกคามที่เป็นอันตรายในข้อความอีเมล ถ้าเปิดใช้การรวมไว้ ESET Smart Security จะควบคุมการเชื่อมต่อกับอีเมลไคลเอ็นต์ ทำให้การป้องกันการสื่อสารทางอีเมลมีประสิทธิภาพมากขึ้น การตั้งค่าการรวมจะมีอยู่ใน ตั้งค่า > เข้าสู่โครงสร้างการตั้งค่าขั้นสูงทั้งหมด… > เบ็ดเตล็ด > การรวมเข้ากับอีเมลไคลเอ็นต์ ปัจจุบันอีเมลไคลเอ็นต์ที่สนับสนุนได้แก่ Microsoft Outlook, Outlook Express, Windows Mail, Windows Live Mail และ Mozilla Thunderbird และสามารถเปิดใช้โดยเลือกตัวเลือกอีเมลไคลเอ็นต์ที่ต้องการ

เลือกตัวเลือก ปิดใช้งานการตรวจสอบเมื่อเนื้อหาในกล่องจดหมายเปลี่ยนแปลง หากคุณพบว่าระบบทำงานช้าเมื่อทำงานกับอีเมลไคลเอ็นต์ของคุณ กรณีนี้อาจเกิดขึ้นเมื่อดาวน์โหลดอีเมลจาก Kerio Outlook Connector Store

 

การรวมเข้ากับอีเมลไคลเอ็นต์