ตั้งค่าการอัพเดท

ส่วนการตั้งค่าการอัพเดทจะระบุข้อมูลที่มาของการอัพเดท เช่น เซิร์ฟเวอร์การอัพเดทและข้อมูลการตรวจสอบสิทธิ์สำหรับเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้ ตามค่าเริ่มต้น ฟิลด์ เซิร์ฟเวอร์การอัพเดท จะถูกตั้งค่าเป็น เลือกโดยอัตโนมัติ ค่านี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าไฟล์การอัพเดทจะได้รับการดาวน์โหลดจากเซิร์ฟเวอร์การอัพเดทของ ESET พร้อมทั้งคำนึงถึงภาระการรับส่งข้อมูลในเครือข่ายสำหรับเซิร์ฟเวอร์การอัพเดทแต่ละเซิร์ฟเวอร์ ตัวเลือกการตั้งค่าการอัพเดทจะใช้ได้จาก ตัวเลือกการตั้งค่าขั้นสูง ใน อัพเดท

Nod32 ea config update source ตั้งค่าการอัพเดท

รายการของเซิร์ฟเวอร์การอัพเดทที่มีอยู่จะเข้าถึงได้จากเมนูแบบดรอปดาวน์ใน เซิร์ฟเวอร์การอัพเดท ถ้าต้องการเพิ่มเซิร์ฟเวอร์การอัพเดทใหม่ ให้คลิก แก้ไข ในส่วน ตั้งค่าการอัพเดทสำหรับโปรไฟล์ที่เลือก จากนั้นคลิกที่ปุ่ม เพิ่ม

การตรวจสอบสิทธิ์สำหรับเซิร์ฟเวอร์การอัพเดทจะให้สิทธิ์โดย ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ซึ่งสร้างขึ้นและส่งถึงผู้ใช้โดย ESET หลังจากการซื้อใบอนุญาตของผลิตภัณฑ์

 

ตั้งค่าการอัพเดท