การอัพเดทจากมิเรอร์

ในการเข้าถึงมิเรอร์ มีวิธีการพื้นฐานที่แตกต่างกันสองวิธี – โดยสามารถใช้โฟลเดอร์ที่มีไฟล์การอัพเดทเพื่อเป็นมิเรอร์ในฐานะโฟลเดอร์เครือข่ายที่ใช้ร่วมกัน หรือใช้มิเรอร์เป็นเซิร์ฟเวอร์ HTTP

การเข้าถึงมิเรอร์โดยใช้เซิร์ฟเวอร์ HTTP ภายใน

คำเตือน

ถ้าคุณต้องการอนุญาตการเข้าถึงไฟล์การอัพเดทผ่านทางเซิร์ฟเวอร์ HTTP โฟลเดอร์มิเรอร์จะต้องอยู่ในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกับอินสแตนซ์ของ ESET NOD32 Antivirus ที่ใช้สร้างโฟลเดอร์นั้น

รูปแบบนี้ใช้โดยอัตโนมัติเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นที่ระบุในการกำหนดค่าโปรแกรมที่กำหนดไว้ ดังนั้นในการอนุญาตการเข้าถึงไปยังมิเรอร์โดยใช้เซิร์ฟเวอร์ HTTP ให้ไปที่ การตั้งค่าการอัพเดทขั้นสูง (แท็บ มิเรอร์) และเลือกตัวเลือก สร้างมิเรอร์การอัพเดท

ใน การตั้งค่าขั้นสูง ของมิเรอร์ คุณสามารถระบุ พอร์ต ที่เซิร์ฟเวอร์ HTTP จะรับข้อมูล ตลอดจนประเภทของ การตรวจสอบสิทธิ์ ที่ใช้โดยเซิร์ฟเวอร์ HTTP ตามค่าเริ่มต้น พอร์ตของเซิร์ฟเวอร์ จะถูกตั้งค่าเป็น 2221 ตัวเลือก การตรวจสอบสิทธิ์ จะกำหนดวิธีการตรวจสอบสิทธิ์ที่ใช้สำหรับการเข้าถึงไฟล์การอัพเดท ตัวเลือกที่ใช้ได้มีดังนี้: ไม่มี, พื้นฐาน, NTLM เลือก พื้นฐาน เพื่อใช้การเข้ารหัส base64 กับการตรวจสอบสิทธิ์ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านแบบพื้นฐาน ตัวเลือก NTLM จะให้การเข้ารหัสด้วยวิธีการเข้ารหัสที่ปลอดภัย สำหรับการตรวจสอบสิทธิ์ จะใช้ผู้ใช้ที่สร้างบนเวิร์กสเตชันที่ใช้ไฟล์การอัพเดทร่วมกัน การตั้งค่าเริ่มต้นคือ ไม่มี ซึ่งจะให้สิทธิ์การเข้าถึงไฟล์การอัพเดทโดยไม่ต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์

Nod32 ea config update mirror advance การอัพเดทจากมิเรอร์

หลังจากการกำหนดค่ามิเรอร์เสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้ไปที่เวิร์กสเตชันและเพิ่มเซิร์ฟเวอร์การอัพเดทใหม่ในรูปแบบ http://IP_address_of_your_server:2221 โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  • เปิด การตั้งค่าขั้นสูงของ ESET NOD32 Antivirus และคลิกที่สาขา อัพเดท
  • คลิก แก้ไข… ถัดจาก เซิร์ฟเวอร์การอัพเดท และเพิ่มเซิร์ฟเวอร์ใหม่โดยใช้รูปแบบต่อไปนี้: http://IP_address_of_your_server:2221
  • เลือกเซิร์ฟเวอร์ที่เพิ่มขึ้นใหม่นี้จากรายการเซิร์ฟเวอร์การอัพเดท

การเข้าถึงมิเรอร์ผ่านการใช้งานร่วมกันในระบบ

ขั้นแรก ให้สร้างโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันบนอุปกรณ์ในระบบหรืออุปกรณ์เครือข่าย เมื่อสร้างโฟลเดอร์สำหรับมิเรอร์ จำเป็นที่จะต้องให้สิทธิ์ “เขียน” สำหรับผู้ใช้ที่จะบันทึกไฟล์ไปยังโฟลเดอร์ และสิทธิ์ “อ่าน” สำหรับผู้ใช้ทั้งหมดที่จะอัพเดท ESET NOD32 Antivirus จากโฟลเดอร์มิเรอร์

ขั้นถัดไป ให้ดำเนินการต่อด้วยการกำหนดค่าการเข้าถึงมิเรอร์ในส่วน การตั้งค่าการอัพเดทขั้นสูง (แท็บ มิเรอร์) ด้วยการปิดการใช้งานตัวเลือก ให้ไฟล์อัพเดทผ่านเซิร์ฟเวอร์ HTTP ภายใน ตัวเลือกนี้จะเปิดใช้งานเป็นค่าเริ่มต้นในแพ็คเกจการติดตั้งโปรแกรม

หมายเหตุ

เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างเหมาะสม จะต้องระบุพาธของมิเรอร์เป็นพาธ UNC การอัพเดทจากไดรฟ์ที่แมปในเครือข่ายอาจไม่ทำงาน

ถ้าโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันอยู่ในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นบนเครือข่าย จำเป็นจะต้องระบุการตรวจสอบสิทธิ์สำหรับการเข้าถึงคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นด้วย ในการระบ
ุข้อมูลการตรวจสอบสิทธิ์ ให้ไปที่ การตั้งค่าขั้นสูงของ ESET NOD32 Antivirus > เชื่อมต่อกับ LAN เป็น การตั้งค่านี้เหมือนกับในการอัพเดท ซึ่งอธิบายไว้ในหัวข้อ การเชื่อมต่อกับ LAN

หลังจากที่การกำหนดค่ามิเรอร์เสร็จสมบูรณ์ ให้ไปยังเวิร์กสเตชันและตั้งค่า \\UNC\PATH เป็นเซิร์ฟเวอร์การอัพเดท ซึ่งสามารถดำเนินการนี้ได้ดังนี้:

  • เปิดการตั้งค่าขั้นสูงของ ESET NOD32 Antivirus (F5) และคลิก อัพเดท
  • คลิก แก้ไข… ถัดจากเซิร์ฟเวอร์การอัพเดท และเพิ่มเซิร์ฟเวอร์ใหม่โดยทำตามตัวอย่าง \\UNC\PATH
  • เลือกเซิร์ฟเวอร์ที่เพิ่มขึ้นใหม่นี้จากรายการเซิร์ฟเวอร์การอัพเดท

 

การอัพเดทจากมิเรอร์