การแก้ไขปัญหาการอัพเดทมิเรอร์

อาจมีปัญหาประเภทต่างๆ เกิดขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการเข้าถึงโฟลเดอร์ของมิเรอร์ ในกรณีส่วนใหญ่ ปัญหาระหว่างการอัพเดทจากเซิร์ฟเวอร์มิเรอร์จะเกิดจากสิ่งต่อไปนี้: การระบุตัวเลือกโฟลเดอร์มิเรอร์ไม่ถูกต้อง ข้อมูลการตรวจสอบสิทธิ์ไปยังโฟลเดอร์มิเรอร์ไม่ถูกต้อง การกำหนดค่าไม่ถูกต้องในเวิร์กสเตชันที่พยายามเข้าถึงไฟล์การอัพเดทที่ดาวน์โหลดจากมิเรอร์ หรือปัญหาเหล่านี้หลายข้อรวมกัน ในที่นี้เราจะให้ภาพรวมของปัญหาที่พบบ่อยซึ่งอาจเกิดขึ้นระหว่างการอัพเดทจากมิเรอร์:

  • ESET NOD32 Antivirus รายงานข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์มิเรอร์ – ซึ่งน่าจะเกิดจากการระบุเซิร์ฟเวอร์การอัพเดทที่ไม่ถูกต้อง (พาธเครือข่ายไปยังโฟลเดอร์มิเรอร์) ที่เวิร์กสเตชันในระบบจะดาวน์โหลดการอัพเดท ในการยืนยันโฟลเดอร์ ให้คลิก (windows) Start > Run ป้อนชื่อโฟลเดอร์และคลิกตกลง เนื้อหาของโฟลเดอร์ควรปรากฏ
  • ESET NOD32 Antivirus ต้องการชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน – ซึ่งน่าจะเกิดจากการป้อนข้อมูลการตรวจสอบสิทธิ์ไม่ถูกต้อง (ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน) ในส่วนการอัพเดท ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านใช้สำหรับให้สิทธิ์ในการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์การอัพเดท ซึ่งโปรแกรมจะใช้อัพเดท โปรดตรวจสอบว่าข้อมูลการตรวจสอบสิทธิ์ถูกต้อง และป้อนในรูปแบบที่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น โดเมน/ชื่อผู้ใช้ หรือเวิร์กกรุ๊ป/ชื่อผู้ใช้ พร้อมด้วยรหัสผ่านที่ตรงกัน ถ้าเซิร์ฟเวอร์มิเรอร์นั้นสามารถเข้าถึงได้โดย “ทุกคน” โปรดทราบว่ากรณีเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่าผู้ใช้รายใดก็ได้จะสามารถเข้าถึงได้ “ทุกคน” ไม่ได้หมายถึงผู้ใช้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ แต่หมายความว่าโฟลเดอร์นี้เข้าถึงได้โดยผู้ใช้ในโดเมนทั้งหมด ดังนั้น ถ้าโฟลเดอร์นั้นเข้าถึงได้โดย “ทุกคน” จะยังคงต้องป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของโดเมนในส่วนการตั้งค่าการอัพเดท
  • ESET NOD32 Antivirus รายงานข้อผิดพลาดขณะเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์มิเรอร์ –การสื่อสารในพอร์ตที่กำหนดไว้สำหรับการเข้าถึงเวอร์ชันของ HTTP ของมิเรอร์ถูกบล็อค

การแก้ไขปัญหาการอัพเดทมิเรอร์