การเชื่อมต่อกับ LAN

คำเตือน

เมื่อเปิดใช้งานตัวเลือก ผู้ใช้ปัจจุบัน หรือ ผู้ใช้ที่ระบุ อาจเกิดข้อผิดพลาดเมื่อเปลี่ยนข้อมูลประจำตัวของโปรแกรมเป็นผู้ใช้ที่ต้องการ นี่คือสาเหตุที่เราแนะนำให้ใส่ข้อมูลการตรวจสอบสิทธิ์ของ LAN ในส่วนการตั้งค่าการอัพเดทหลัก ในส่วนการตั้งค่าการอัพเดทหลัก ควรป้อนข้อมูลการตรวจสอบสิทธิ์ดังนี้: ชื่อโดเมน\ผู้ใช้ (ถ้าเป็นเวิร์กกรุ๊ป ให้ป้อน ชื่อเวิร์กกรุ๊ป\ชื่อ) และรหัสผ่านของผู้ใช้ เมื่ออัพเดทจากเวอร์ชัน HTTP ของเซิร์ฟเวอร์ในระบบ จะไม่ต้องมีการตรวจสอบสิิทธิ์

เมื่ออัพเดทจากเซิร์ฟเวอร์ในระบบที่ใช้ระบบปฏิบัติการ NT จะต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์สำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายแต่ละครั้งเป็นค่าเริ่มต้น ในกรณีส่วนใหญ่ บัญชีของระบบภายในจะไม่มีสิทธิ์เพียงพอในการเข้าถึงสำหรับโฟลเดอร์มิเรอร์ (ซึ่งมีสำเนาของไฟล์การอัพเดท) ในกรณีนี้ ให้ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในส่วนการตั้งค่าการอัพเดทหรือระบุบัญชีที่โปรแกรมจะใช้ในการเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์การอัพเดท – มิเรอร์
เมื่อต้องการกำหนดค่าบัญชีดังกล่าว ให้สลับไปที่ แท็บ LAN   ส่วน เชื่อมต่อกับ LAN เป็น มีตัวเลือก บัญชีระบบ (เริ่มต้น), ผู้ใช้ปัจจุบัน และผู้ใช้ที่ระบุ

Nod32 ea config update lan การเชื่อมต่อกับ LAN

เลือกตัวเลือก บัญชีระบบ เพื่อใช้บัญชีระบบสำหรับการตรวจสอบสิทธิ์ ตามปกติ กระบวนการตรวจสอบสิทธิ์จะไม่เกิดขึ้น ถ้าไม่มีข้อมูลการตรวจสอบสิทธิ์ที่ให้ในส่วนการตั้งค่าการอัพเดทหลัก
เพื่อให้โปรแกรมตรวจสอบสิทธิ์ตนเองโดยใช้บัญชีผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบในปัจจุบัน ให้เลือก ผู้ใช้ปัจจุบัน ข้อเสียของทางเลือกนี้ก็คือโปรแกรมจะไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์การอัพเดทได้ ถ้าไม่มีผู้ใช้เข้าสู่ระบบอยู่ในขณะนั้น
เลือก ผู้ใช้ที่ระบุ ถ้าคุณต้องการให้โปรแกรมใช้บัญชีผู้ใช้ที่ระบุสำหรับการตรวจสอบสิทธิ์

ตัวเลือกเริ่มต้นสำหรับการเชื่อมต่อ LAN คือ บัญชีระบบ

การเชื่อมต่อกับ LAN