โหมดการอัพเดท

แท็บ โหมดการอัพเดท ประกอบด้วยตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกับการอัพเดทองค์ประกอบของโปรแกรม

ในส่วน อัพเดทองค์ประกอบของโปรแกรม มีตัวเลือกที่ใช้ได้สามตัวเลือก:    

  • ไม่อัพเดทองค์ประกอบของโปรแกรม
  • อัพเดทองค์ประกอบของโปรแกรมเสมอ
  • ถามก่อนที่จะดาวน์โหลดองค์ประกอบของโปรแกรม

เลือกตัวเลือก ไม่อัพเดทองค์ประกอบของโปรแกรม เพื่อให้มั่นใจว่าหลังจากมีการออกการอัพเดทองค์ประกอบของโปรแกรมใหม่โดย ESET การอัพเดทนั้นจะไม่ได้รับการดาวน์โหลด และไม่มีการอัพเดทองค์ประกอบของโปรแกรมเกิดขึ้นกับเวิร์กสเตชันนั้น ตัวเลือก อัพเดทองค์ประกอบของโปรแกรมเสมอ หมายความว่าการอัพเดทองค์ประกอบของโปรแกรมจะทำงานทุกครั้งที่มีการอัพเดทใหม่ในเซิร์ฟเวอร์การอัพเดทของ ESET และองค์ประกอบของโปรแกรมนั้นจะได้รับการอัพเกรดเป็นเวอร์ชันที่ดาวน์โหลด เลือกตัวเลือกที่สาม ถามก่อนที่จะดาวน์โหลดองค์ประกอบของโปรแกรม เพื่อให้โปรแกรมถามผู้ใช้เพื่อให้ยืนยันการดาวน์โหลดการอัพเดทองค์ประกอบของโปรแกรม เมื่อมีการอัพเดทที่พร้อมใช้งาน ในกรณีนี้ หน้าต่างข้อความที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการอัพเดทองค์ประกอบโปรแกรมที่ใช้ได้จะปรากฏขึ้น พร้อมด้วยตัวเลือกที่จะยืนยันหรือปฏิเสธการอัพเดท ถ้ายืนยัน การอัพเดทจะได้รับการดาวน์โหลดและองค์ประกอบใหม่ของโปรแเกรมจะได้รับการติดตั้งหลังจากนั้น
ตัวเลือกเริ่มต้นสำหรับการอัพเดทองค์ประกอบของโปรแกรมคือ ถามก่อนที่จะดาวน์โหลดองค์ประกอบของโปรแกรม

Nod32 ea config update mode โหมดการอัพเดท

หลังจากติดตั้งการอัพเดทองค์ประกอบของโปรแกรมแล้ว คุณจำเป็นต้องเริ่มต้นระบบใหม่ เพื่อให้โมดูลทั้งหมดสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ ส่วน เริ่มต้นระบบใหม่หลังจากอัพเกรดองค์ประกอบของโปรแกรม ช่วยให้ผู้ใช้เลือกตัวเลือกหนึ่งในสามข้อต่อไปนี้:

  • ไม่เริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่
  • เสนอการเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่ถ้าจำเป็น
  • ถ้าจำเป็น เริ่มต้นระบบใหม่โดยไม่ต้องแจ้ง

ตัวเลือกเริ่มต้นสำหรับการเริ่มต้นระบบใหม่คือ เสนอการเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่ถ้าจำเป็น การเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับการอัพเดทองค์ประกอบของโปรแกรมภายในแท็บ โหมดการอัพเดท จะขึ้นอยู่กับเวิร์กสเตชันแต่ละเครื่อง เนื่องจากเป็นเครื่องที่จะใช้การตั้งค่าเหล่านี้ โปรดทราบว่าเวิร์กสเตชันและเซิร์ฟเวอร์นั้นมีความแตกต่างกัน เช่น การเริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์โดยอัตโนมัติหลังจากการอัพเกรดโปรแกรมอาจทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรง

โหมดการอัพเดท