ประเภทของการบุกรุก

การบุกรุกเป็นซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายซึ่งพยายามเข้าและ/หรือทำความเสียหายให้กับคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้

ประเภทของการบุกรุก