ม้าโทรจัน

ตามประวัติที่ผ่านมา ม้าโทรจันของคอมพิวเตอร์นั้นหมายถึงการบุกรุกประเภทหนึ่ง ซึ่งพยายามเสนอตัวเป็นโปรแกรมที่มีประโยชน์และหลอกลวงให้ผู้ใช้อนุญาตให้ทำงานได้ แต่สิ่งสำคัญที่ต้องทราบก็คือลักษณะดังกล่าวนั้นเป็นม้าโทรจันของอดีต ในปัจจุบัน โปรแกรมเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องปิดบังซ่อนเร้นอีกต่อไป โปรแกรมเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียวคือการบุกรุกให้ง่ายที่สุดเท่าที่จะทำได้ และดำเนินการตามเป้าหมายที่เป็นอันตราย “ม้าโทรจัน” กลายเป็นคำที่มีความหมายกว้างมาก โดยหมายถึงการบุกรุกที่ไม่อยู่ในหมวดหมู่ของการบุกรุกประเภทใดโดยเจาะจง
เนื่องจากเป็นประเภทที่กว้างมาก จึงมักแบ่งออกเป็นประเภทย่อยหลายประเภท ประเภทที่เป็นที่รู้จักกันมากได้แก่:

  • โปรแกรมดาวน์โหลด – โปรแกรมที่เป็นอันตรายที่สามารถดาวน์โหลดการบุกรุกประเภทอื่นจากอินเทอร์เน็ต

  • ดรอปเปอร์ – ม้าโทรจันประเภทหนึ่งที่ออกแบบมาเพื่อวางมัลแวร์ประเภทอื่นในคอมพิวเตอร์ที่ถูกบุกรุก

  • แบ็คดอร์ – แอพพลิเคชันที่สื่อสารกับผู้โจมตีระยะไกล เพื่อให้สามารถเข้าถึงระบบและควบคุมระบบได้

  • โปรแกรมบันทึกการกดแป้นพิมพ์ – (คีย์ล็อกเกอร์) – โปรแกรมที่บันทึกการกดแป้นพิมพ์แต่ละครั้งที่ผู้ใช้พิมพ์ และส่งข้อมูลไปยังผู้โจมตีระยะไกล

  • โปรแกรมหมุนหมายเลข – โปรแกรมประเภทนี้ได้รับการออกแบบให้เชื่อมต่อไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่มีค่าบริการสูง แทบเป็นไปไม่ได้ที่ผู้ใช้จะสังเกตพบว่ามีการสร้างการเชื่อมต่อใหม่ โปรแกรมหมุนหมายเลขอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้ที่ใช้โมเด็มแบบหมุนหมายเลข ซึ่งเป็นแบบที่ไม่ได้ใช้งานอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน

ม้าโทรจันมักจะอยู่ในรูปของไฟล์ที่เรียกใช้ได้และมีนามสกุล .exe ถ้าไฟล์ในคอมพิวเตอร์ของคุณถูกตรวจพบว่าเป็นม้าโทรจัน ขอแนะนำให้ลบทิ้ง เนื่องจากไฟล์เหล่านี้มักจะมีรหัสที่เป็นอันตราย

ตัวอย่างของม้าโทรจันที่เป็นที่รู้จักได้แก่: NetBus, Trojandownloader.Small.ZL, Slapper

ม้าโทรจัน