ใบรับรอง

Nod32 ea config epfw ssl cert set ใบรับรอง

ใบรับรองหลัก

เพิ่มใบรับรองหลักในเบราว์เซอร์ที่รู้จัก
เพื่อให้การสื่อสาร SSL สามารถทำงานอย่างถูกต้องในเบราว์เซอร์/อีเมลไคลเอ็นต์ของคุณ จะต้องมีการเพิ่มใบรับรองหลักสำหรับ ESET, spol s r.o. ในรายการใบรับรองหลักที่รู้จัก (ผู้เผยแพร่) เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเพิ่มใบรับรองหลัก ESET ในเบราว์เซอร์ที่รู้จักโดยอัตโนมัติ (เช่น Opera, Firefox) เมื่อต้องการเรียกดูโดยใช้ที่เก็บใบรับรองของระบบ โปรแกรมจะเพิ่มใบรับรองโดยอัตโนมัติ (เช่น Internet Explorer) เมื่อต้องการใช้ใบรับรองกับเบราว์เซอร์ที่ไม่สนับสนุน ให้คลิกที่ ดูใบรับรอง > รายละเอียด > คัดลอกไปยังไฟล์… จากนั้นนำเข้าสู่เบราว์เซอร์ด้วยตนเอง

 

ถ้าไม่สามารถยืนยันใบรับรองโดยใช้ที่เก็บของ Trusted Root Certification Authorities

ถามเกี่ยวกับใบรับรอง
ให้ผู้ใช้เลือกสิ่งที่ต้องการดำเนินการ

ปิดกั้นการสื่อสารที่ใช้ใบรับรอง
สิ้นสุดการเชื่อมต่อกับไซต์ที่ใช้ใบรับรอง ถ้าใบรับรองไม่ถูกต้องหรือเสียหาย

ถามเกี่ยวกับใบรับรอง
ให้ผู้ใช้เลือกสิ่งที่ต้องการดำเนินการ

ปิดกั้นการสื่อสารที่ใช้ใบรับรอง
สิ้นสุดการเชื่อมต่อกับไซต์ที่ใช้ใบรับรอง

 

 

ใบรับรอง