การสื่อสาร SSL ที่เข้ารหัส

Nod32 ea dialog epfw new certificate การสื่อสาร SSL ที่เข้ารหัส

 

ถ้ามีการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ไว้สำหรับการสแกนโปรโตคอล SSL ระบบอาจเปิดหน้าต่างข้อความที่แสดงพรอมต์ให้คุณเลือกการดำเนินการ เมื่อมีการพยายามเริ่มต้นการสื่อสารที่เข้ารหัส (โดยใช้ใบรับรองที่ไม่รู้จัก) หน้าต่างข้อความจะมีข้อมูลต่อไปนี้: ชื่อของแอพพลิเคชันที่เริ่มต้นการสื่อสาร และชื่อของใบรับรองที่ใช้ ถ้าใบรับรองไม่ได้อยู่ในที่เก็บของ Trusted Root Certification Authorities ระบบจะถือว่าเป็นใบรับรองที่ไม่เชื่อถือ ต่อไปนี้เป็นการดำเนินการที่สามารถทำได้สำหรับใบรับรอง:

ใช่ – ระบบจะทำเครื่องหมายใบรับรองว่าเชื่อถือได้เป็นเวลาชั่วคราวสำหรับเซสชันปัจจุบัน – ระบบจะไม่แสดงหน้าต่างการเตือนเมื่อมีการพยายามใช้ใบรับรองครั้งถัดไป

ใช่ ทุกครั้ง - ทำเครื่องหมายใบรับรองว่าเชื่อถือได้ และเพิ่มในรายการของใบรับรองที่เชื่อถือ – ระบบจะไม่แสดงหน้าต่างการเตือนสำหรับใบรับรองที่เชื่อถือ

ไม่ - ทำเครื่องหมายใบรับรองว่าไม่เชื่อถือสำหรับเซสชันปัจจุบัน – ระบบจะไม่แสดงหน้าต่างการเตือนเมื่อมีการพยายามใช้ใบรับรองครั้งถัดไป

ยกเว้น - ระบบจะเพิ่มใบรับรองในรายการใบรับรองที่ยกเว้น – ข้อมูลที่ส่งผ่านช่องทางที่เข้ารหัสจะไม่ได้รับการตรวจสอบ

 

การสื่อสาร SSL ที่เข้ารหัส