ใบรับรองที่เชื่อถือ

Nod32 ea config epfw ssl trusted ใบรับรองที่เชื่อถือ

ส่วน ใบรับรองที่เชื่อถือ จะแสดงใบรับรองที่ไม่เชื่อถือทั้งหมด ซึ่งผู้ใช้ได้จัดประเภทใหม่เป็นใบรับรองที่เชื่อถือ ESET NOD32 Antivirus จะตรวจสอบเนื้อหาของการสื่อสารที่เข้ารหัสโดยใช้ใบรับรองในรายการนี้

หากต้องการลบรายการที่เลือกออกจากรายการ ให้คลิกปุ่ม ลบออก

คลิกที่ แสดง เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับใบรับรองที่เลือกไว้

 

ใบรับรองที่เชื่อถือ