การจัดการที่อยู่ HTTP

Nod32 ea config epfw scan http excludelist การจัดการที่อยู่ HTTP

 

การจัดการที่อยู่ HTTP

ในส่วนนี้คุณสามารถกำหนดรายการที่อยู่ที่จะปิดกั้น อนุญาต หรือยกเว้นจากการสแกน รายการทั้งสามนี้จะเป็นค่าเริ่มต้นที่มีอยู่ในเมนูแบบดรอปดาวน์ของรายการ

คลิกที่ รายการ เพื่อสร้างรายการ HTTP ที่กำหนดเอง

 

อนุญาตการเข้าถึงเฉพาะที่อยู่ HTTP ในรายการของที่อยู่ที่อนุญาต
ถ้าเปิดใช้ตัวเลือกนี้ ตัวเลือกนี้จะปิดกั้นที่อยู่ทั้งหมดที่ไม่ได้รวมอยู่ในรายการที่อยู่ที่อนุญาตโดยอัตโนมัติ

รายการที่ใช้งาน

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อใช้รายการปัจจุบัน (เพื่อให้ที่อยู่ที่รวมไว้ได้รับการอนุญาต ปิดกั้น หรือยกเว้นจากการสแกน – โดยขึ้นอยู่กับประเภทของรายการ)

แจ้งเมื่อนำที่อยู่จากรายการไปใช้

หากเปิดใช้ตัวเลือกนี้ และผู้ใช้เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่อยู่ในรายการที่ใช้งาน ระบบจะแสดงหน้าต่างการแจ้งเตือน

 

เพิ่ม…/จากไฟล์

ให้คุณสามารถเพิ่มที่อยู่ในรายการ ทั้งแบบเพิ่มด้วยตนเอง (เพิ่ม) หรือจากไฟล์ข้อความแบบง่าย (จากไฟล์) ตัวเลือก “จากไฟล์” ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มที่อยู่อีเมลซึ่งบันทึกอยู่ในไฟล์ข้อความได้หลายรายการ

 

แก้ไข…

ช่วยให้คุณสามารถแก้ไขที่อยู่ด้วยตนเอง เช่น โดยการเพิ่มมาสก์ (“*” และ “?”)

 

ลบออก/ลบออกทั้งหมด

คลิกที่ลบออกเพื่อลบที่อยู่ที่เลือกไว้จากรายการ เมื่อต้องการลบที่อยู่ทั้งหมด ให้เลือก ลบออกทั้งหมด

 

ส่งออก…

ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณสามารถบันทึกที่อยู่จากรายการปัจจุบันไปยังไฟล์ข้อความแบบง่าย

 

ในรายการทั้งหมด คุณสามารถใช้สัญลักษณ์พิเศษ * (ดอกจัน) และ ? (เครื่องหมายคำถาม) เครื่องหมายดอกจันจะใช้แทนสตริงของอักขระ ส่วนเครื่องหมายคำถามจะใช้แทนสัญลักษณ์ต่างๆ คุณควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อระบุที่อยู่ที่ยกเว้น เนื่องจากรายการนี้ควรมีเฉพาะที่อยู่ที่เชื่อถือและปลอดภัยเท่านั้น ในทำนองเดียวกัน คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการใช้สัญลักษณ์ * และ ? ในรายการนี้อย่างถูกต้อง

การจัดการที่อยู่ HTTP