รายการที่อยู่/มาสก์ HTTP

Nod32 ea config epfw url set manager รายการที่อยู่/มาสก์ HTTP

ส่วนนี้ช่วยให้คุณสามารถระบุรายการของที่อยู่ HTTP ที่จะถูกปิดกั้น อนุญาต หรือยกเว้นจากการตรวจสอบ

โดยปกติแล้ว จะมีสามรายการดังต่อไปนี้:

  • รายการที่อยู่ที่ยกเว้นจากการกรอง – ระบบจะไม่ดำเนินการตรวจหารหัสที่เป็นอันตรายสำหรับที่อยู่ที่เพิ่มในรายการนี้
  • รายการที่อยู่/มาสก์ที่ปิดกั้น - ผู้ใช้จะไม่สามารถเข้าถึงที่อยู่ที่ระบุในรายการนี้
  • รายการที่อยู่ที่อนุญาต – ถ้าใช้ตัวเลือกอนุญาตการเข้าถึงเฉพาะที่อยู่ HTTP ในรายการของที่อยู่ที่อนุญาต ผู้ใช้จะสามารถเข้าถึงที่อยู่ที่ระบุในรายการนี้เท่านั้น

คลิกที่ เพิ่ม เพื่อสร้างรายการใหม่ หากต้องการลบรายการที่เลือกไว้ ให้คลิกที่ ลบออก

 

รายการที่อยู่/มาสก์ HTTP