สร้างรายการใหม่

 

Nod32 ea config epfw new url set สร้างรายการใหม่

ส่วนนี้ช่วยให้คุณสามารถระบุรายการของที่อยู่/มาสก์ HTTP ที่จะถูกปิดกั้น อนุญาต หรือยกเว้นจากการตรวจสอบ

ประเภทรายการที่อยู่

ประเภทรายการจะมีอยู่สามประเภท:

  • รายการที่อยู่ที่ยกเว้นจากการกรอง – ระบบจะไม่ดำเนินการตรวจหารหัสที่เป็นอันตรายสำหรับที่อยู่ที่เพิ่มในรายการนี้
  • รายการที่อยู่/มาสก์ที่ปิดกั้น - ผู้ใช้จะไม่สามารถเข้าถึงที่อยู่ที่ระบุในรายการนี้
  • รายการที่อยู่ที่อนุญาต – ถ้าใช้ตัวเลือกอนุญาตการเข้าถึงเฉพาะที่อยู่ HTTP ในรายการของที่อยู่ที่อนุญาต ผู้ใช้จะสามารถเข้าถึงที่อยู่ที่ระบุในรายการนี้เท่านั้น

ชื่อรายการ
ระบุชื่อของรายการ

คำอธิบายรายการ
พิมพ์คำอธิบายโดยย่อสำหรับรายการ (ไม่จำเป็น)

 

สร้างรายการใหม่