ตั้งค่าการปิดกั้นสื่อที่ถอดเข้าออกได้

การใช้สื่อที่ถอดเข้าออกได้เพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดภัยคุกคามจากการแพร่กระจายของรหัสที่เป็นอันตรายผ่านอุปกรณ์เหล่านี้ เนื่องจากปัญหานี้เป็นความเสี่ยงที่ร้ายแรงต่อความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ ตัวเลือกสำหรับการป้องกันสื่อที่ถอดเข้าออกได้จึงมีความเข้มงวดมากขึ้น และได้มีการเพิ่มตัวเลือกในการปิดกั้นสื่อที่ถอดเข้าออกได้

Nod32 ea usb devices amon ตั้งค่าการปิดกั้นสื่อที่ถอดเข้าออกได้ 

หน้าต่างการตั้งค่าการปิดกั้นสื่อที่ถอดเข้าออกได้ช่วยให้คุณเลือกอุปกรณ์ที่ต้องการเพิ่มความปลอดภัย

โดยมีตัวเลือกต่อไปนี้สำหรับอุปกรณ์ที่เลือกไว้:

  • ปิดกั้นสื่อที่ถอดเข้าออกได้ - เ้ลือกตัวเลือกนี้เพื่อเปิดใช้การปิดกั้นสื่อที่ถอดเข้าออกได้ รายการของสื่อที่ถูกปิดกั้นที่ด้านบนของหน้าต่างตั้งค่าการปิดกั้นสื่อที่ถอดเข้าออกได้นั้นสามารถแก้ไขได้เฉพาะเมื่อเปิดใช้ตัวเลือกนี้เท่านั้น
  • เปิดใช้การวิเคราะห์พฤติกรรมขั้นสูงเมื่อเรียกใช้ไฟล์จากสื่อที่ถอดเข้าออกได้ – ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อใช้การวิเคราะห์พฤติกรรมขั้นสูงเพื่อสแกนไฟล์ที่เรียกใช้จากสื่อที่ถอดเข้าออกได้

 

ตั้งค่าการปิดกั้นสื่อที่ถอดเข้าออกได้