การทำงาน

Nod32 ea config emon outlook การทำงาน

การตั้งค่าปลั๊กอินของ Microsoft Outlook ช่วยให้คุณสามารถระบุสิ่งที่จะดำเนินการ เมื่อพบไวรัสในอีเมลของคุณ ตัวเลือกที่ใช้ได้มีดังนี้:

ไม่มีการทำงาน

หากเลือกตัวเลือกนี้ โปรแกรมจะระบุสิ่งที่แนบมาที่ติดไวรัส แต่จะคงอีเมลไว้โดยไม่ดำเนินการใดๆ

ลบอีเมล

โปรแกรมจะแจ้งผู้ใช้เกี่ยวกับการบุกรุก และลบข้อความ

ย้ายอีเมลไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ

โปรแกรมจะย้ายอีเมลที่ติดไวรัสไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบโดยอัตโนมัติ

ย้ายอีเมลไปยังโฟลเดอร์

โปรแกรมจะย้ายอีเมลที่ติดไวรัสไปยังโฟลเดอร์ที่ระบุไว้

การทำงาน