สแกนเสร็จสมบูรณ์

Nod32 ea scan finishwindow สแกนเสร็จสมบูรณ์

ผลการสแกน หากการสแกนถูกย้ายไปอยู่ที่เบื้องหลัง ผลการสแกนจะปรากฏในหน้าต่างแบบสแตนด์อโลน ข้อมูลมีดังต่อไปนี้:

  • เวลาที่ใช้สำหรับการสแกน
  • จำนวนวัตถุที่สแกนทั้งหมด
  • จำนวนวัตถุที่ติดเชื้อซึ่งระบบตรวจพบระหว่างการสแกน
  • จำนวนวัตถุที่กำจัดสำเร็จ

 

สแกนเสร็จสมบูรณ์