วัตถุ

Nod32 ea config target วัตถุ

ในส่วนนี้คุณสามารถกำหนดวัตถุที่จะสแกนหาไวรัส

หน่วยความจำที่ใช้งาน

สแกนหน่วยความจำที่ใช้งาน

บูตเซคเตอร์

สแกนบูตเซคเตอร์ของไดรฟ์

ไฟล์

สแกนไฟล์

อีเมล

โปรแกรมสนับสนุนนามสกุลต่อไปนี้: DBX (Outlook Express) และ EML

อาร์ไคฟ์

โปรแกรมสนับสนุนนามสกุลต่อไปนี้: ARJ, BZ2, CAB, CHM, DBX, GZIP, ISO/BIN/NRG, LHA, MIME, NSIS, RAR, SIS, TAR, TNEF, UUE, WISE, ZIP, ACE และอื่นๆ อีกมากมาย

อาร์ไคฟ์ที่ขยายในตัว

อาร์ไคฟ์ที่ขยายในตัว (SFX) เป็นอาร์ไคฟ์ที่ไม่ต้องใช้โปรแกรมเฉพาะเพื่อขยายไฟล์

รันไทม์แพ็คเกอร์

หลังจากเรียกใช้แล้ว รันไทม์แพ็คเกอร์ (ไม่เหมือนกับประเภทอาร์ไคฟ์มาตรฐาน) จะขยายในหน่วยความจำ นอกเหนือจากแพ็คเกอร์คงที่แบบมาตรฐาน (UPX, yoda, ASPack, FSG เป็นต้น) เครื่องมือสแกนยังสนับสนุน (โดยใช้การจำลองรหัส) แพ็คเกอร์ประเภทอื่นๆ อีกมากมาย

วัตถุ