การเชื่อมต่อการเข้าถึง LAN

Nod32 ea config update lan การเชื่อมต่อการเข้าถึง LAN

สำหรับการอัพเดทจากเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows NT ในระบบ ต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์สำหรับคอมพิวเตอร์ที่อัพเดท หากบัญชีระบบภายในไม่ได้รับสิทธิ์เข้าถึงไดเรคทอรีของเซิร์ฟเวอร์มิเรอร์ (ที่ใช้เก็บอัพเดท) ต้องมีการระบุบัญชีที่ใช้โดยโปรแกรมเพื่อเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์การอัพเดทในระบบ

บัญชีระบบ

โปรแกรมจะใช้บัญชีระบบสำหรับการตรวจสอบสิทธิ์ โดยทั่วไปแล้ว การตรวจสอบสิทธิ์ควรจะทำงาน หากคุณพบปัญหา ขอแนะนำให้ใช้ผู้ใช้ที่ระบุ

ผู้ใช้ปัจจุบัน

โปรแกรมจะใช้บัญชีของผู้ใช้ที่ล็อกอินอยู่สำหรับการตรวจสอบสิทธิ์ ในกรณีนี้ การอัพเดทจะไม่สามารถกระทำได้เมื่อไม่มีผู้ใช้ล็อกอิน เนื่องจากโปรแกรมไม่สามารถเริ่มต้นการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์

ผู้ใช้ที่ระบุ

โปรแกรมจะใช้บัญชีของผู้ใช้ที่ระบุสำหรับการตรวจสอบสิทธิ์ ใช้วิธีนี้เมื่อการเชื่อมต่อของบัญชีระบบล้มเหลว โปรดทราบว่าบัญชีผู้ใช้ที่ระบุต้องมีสิทธิ์เข้าถึงไดเรคทอรีของไฟล์อัพเดทในเซิร์ฟเวอร์ของระบบ มิฉะนั้น โปรแกรมจะไม่สามารถเริ่มต้นการเชื่อมต่อและดาวน์โหลดการอัพเดท

ตัดการเชื่อมต่อจากเซิร์ฟเวอร์หลังจากการอัพเดท

เลือกตัวเลือกนี้หากการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ยังมีสถานะใช้งาน แม้หลังจากดาวน์โหลดการอัพเดทแล้วก็ตาม

การเชื่อมต่อการเข้าถึง LAN