อัพเดท - หน้าต่างหลัก

Nod32 ea update main อัพเดท

ส่วนนี้มีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการอัพเดทโปรแกรม การอัพเดทระบบ ESET NOD32 Antivirus นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากต่อการรักษาความปลอดภัยสูงสุด โมดูลการอัพเดทจะดำเนินการให้มั่นใจว่าโปรแกรมนั้นมีความทันสมัยอยู่เสมอโดยใช้สองวิธี คือโดยอัพเดทฐานข้อมูลไวรัส และโดยอัพเดทองค์ประกอบของระบบ

อัพเดทฐานข้อมูลไวรัส – คลิกเพื่ออัพเดทฐานข้อมูลไวรัสทันที

หน้าต่างการอัพเดทหลักจะแสดงสถานะการอัพเดทปัจจุบัน สิ่งที่สำคัญคือส่วนนี้จะแสดง “ฐานข้อมูลไวรัสอัพเดทแล้ว” อยู่เสมอ หากไม่มีลักษณะดังกล่าว แสดงว่าโปรแกรมไม่ได้อัพเดท ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงของการติดเชื้อ โปรดอัพเดทฐานข้อมูลไวรัสโดยเร็วที่สุด

ตั้งค่าชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน… – เปิดหน้าต่างซึ่งจะให้คุณป้อนข้อมูลการตรวจสอบสิทธิ์ ระบบจะส่งข้อมูลการตรวจสอบสิทธิ์ (ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน) ไปที่ที่อยู่อีเมลของคุณหลังจากซื้อหรือลงทะเบียน

การอัพเดทสำเร็จครั้งล่าสุด - วันที่อัพเดทล่าสุด โดยจะอ้างถึงวันที่ล่าสุด ซึ่งหมายถึงฐานข้อมูลไวรัสเป็นข้อมูลปัจจุบัน

เวอร์ชันของฐานข้อมูลไวรัส – หมายเลขของฐานข้อมูลไวรัส ซึ่งจะเป็นลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของ ESET ซึ่งจะแสดงรายการฐานข้อมูลทั้งหมดที่เพิ่มไว้ภายในวันที่ที่กำหนด

ลงทะเบียน… ใช้ลิงค์นี้เพื่อลงทะเบียนกับ ESET และรับข้อมูลการตรวจสอบสิทธิ์

กระบวนการอัพเดท

หลังจากคลิก อัพเดทฐานข้อมูลไวรัส กระบวนการดาวน์โหลดจะเริ่มต้นทำงาน แถบแสดงความคืบหน้าการดาวน์โหลดและเวลาที่เหลือสำหรับการดาวน์โหลดจะปรากฏขึ้น เมื่อต้องการขัดจังหวะการอัพเดท ให้คลิก ล้มเลิก

Nod32 ea page update 02 อัพเดท

ภายใต้สภาวะปกติ เมื่อดาวน์โหลดการอัพเดทอย่างถูกต้องแล้ว ข้อความ “ฐานข้อมูลไวรัสอัพเดทแล้ว” จะปรากฏในหน้าต่างการอัพเดท มิฉะนั้น ข้อความใดข้อความหนึ่งต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น:

ฐานข้อมูลไวรัสไม่ได้อัพเดท

ข้อผิดพลาดนี้จะปรากฏหลังจากความพยายามในการอัพเดทฐานข้อมูลไวรัสล้มเหลวหลายครั้ง เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบการตั้งค่าการอัพเดท—สาเหตุปกติส่วนใหญ่สำหรับข้อผิดพลาดนี้คือการป้อน ข้อมูลการตรวจสอบสิทธิ์ ไม่ถูกต้อง หรือกำหนดค่า การตั้งค่าการเชื่อมต่อ ไม่ถูกต้อง

Nod32 ea page update 05 อัพเดท

การแจ้งเตือนก่อนหน้านี้จะเกี่ยวข้องกับข้อความเกี่ยวกับการอัพเดทล้มเหลวสองข้อความต่อไปนี้:

Nod32 ea page update 04 อัพเดท

มีการป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านไม่ถูกต้องใน ตั้งค่า > อัพเดท เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบ ข้อมูล การตรวจสอบสิทธิ์ของคุณ

Nod32 ea page update 03 อัพเดท

ไม่สามารถอัพเดทฐานข้อมูลไวรัส สาเหตุที่เป็นไปได้ของข้อผิดพลาดคือ การตั้งค่าการเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตไม่ถูกต้อง เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ (ด้วยการเปิดเว็บไซต์ในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ) หากเว็บไซต์ไม่เปิดขึ้น เป็นไปได้ว่าไม่มีการสร้างการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือเกิดปัญหาการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ – โปรดตรวจสอบกับผู้

อัพเดท