เพิ่มงาน – ตามเหตุการณ์

งานจะถูกเรียกโดยเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้:

  • ทุกครั้งที่เริ่มต้นคอมพิวเตอร์

  • ครั้งแรกที่เริ่มต้นคอมพิวเตอร์ในแต่ละวัน

  • การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านหมายเลขโทรศัพท์/VPN

  • การอัพเดทฐานข้อมูลไวรัสที่เสร็จสมบูรณ์

  • การอัพเดทองค์ประกอบของโปรแกรมที่เสร็จสมบูรณ์

  • การเข้าสู่ระบบของผู้ใช้

เมื่อการวางกำหนดการงานถูกเรียกโดยเหตุการณ์ คุณสามารถระบุช่วงเวลาต่ำสุดระหว่างการทำงานเสร็จทั้งสองงาน ตัวอย่างเช่น หากคุณเข้าสู่คอมพิวเตอร์ของคุณหลายครั้งในหนึ่งวัน ให้เลือก “24 ชั่วโมง” เพื่อให้ดำเนินการ เฉพาะแค่ในครั้งแรกที่เข้าสู่ระบบของวันดังกล่าวและวันถัดไป

Nod32 ea scheduler event เพิ่มงาน   ตามเหตุการณ์

เพิ่มงาน – ตามเหตุการณ์