เพิ่มงาน – ประเภทงาน

ป้อนชื่อของงานและเลือกตัวเลือกเวลา:

หนึ่งครั้ง – งานจะดำเนินการเพียงครั้งเดียว ตามวันที่และเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
ซ้ำ – งานจะดำเนินการตามช่วงเวลาที่กำหนด (เป็นชั่วโมง)
รายวัน – งานจะทำงานทุกวันตามเวลาที่กำหนด
รายสัปดาห์ – งานจะดำเนินการหนึ่งหรือสองครั้งต่อสัปดาห์ ตามวันที่และเวลาที่เลือกไว้
ตามเหตุการณ์ – งานจะดำเนินการหลังเหตุการณ์ที่กำหนด

งานจะไม่เริ่มต้นดำเนินการ หากคอมพิวเตอร์ของคุณใช้แบตเตอรี่ในขณะที่งานควรเริ่มทำงาน นอกจากนี้ยังมีผลกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ UPS ด้วย

 

Nod32 ea scheduler type เพิ่มงาน   ประเภทงาน

เพิ่มงาน – ประเภทงาน