เพิ่มงาน – รายวัน

งานจะดำเนินการซ้ำทุกวันตามเวลาที่กำหนด

Nod32 ea scheduler daily เพิ่มงาน   รายวัน

เพิ่มงาน – รายวัน