เพิ่มงาน – เสร็จสิ้น

ในขั้นตอนสุดท้าย คุณสามารถดูงานที่จะวางกำหนดการ คลิก เสร็จสิ้น เพื่อใช้งาน

Nod32 ea scheduler finish เพิ่มงาน   เสร็จสิ้น

เพิ่มงาน – เสร็จสิ้น