โปรไฟล์การอัพเดท

Nod32 ea config update sched โปรไฟล์การอัพเดท

หากคุณต้องการอัพเดทโปรแกรมจากเซิร์ฟเวอร์การอัพเดทสองแห่ง คุณต้องสร้างโปรไฟล์การอัพเดทแยกกันสองโปรไฟล์ หากโปรไฟล์แรกไม่สามารถดาวน์โหลดไฟล์อัพเดท โปรแกรมจะเปลี่ยนไปใช้อีกโปรไฟล์โดยอัตโนมัติ การดำเนินการนี้เหมาะสำหรับ ตัวอย่างเช่น โน้ตบุค ซึ่งโดยปกติจะอัปเดตจากเซิร์ฟเวอร์การอัพเดท LAN ในระบบ แต่เจ้าของมักจะเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตในเครือข่ายอื่น ดังนั้น หากโปรแกรมแรกทำงานไม่สำเร็จ โปรแกรมที่สองจะดาวน์โหลดไฟล์อัพเดทจากเซิร์ฟเวอร์การอัพเดทของ ESET โดยอัตโนมัติ

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรไฟล์การอัพเดทใน โปรไฟล์การอัพเดท

 

โปรไฟล์การอัพเดท