การเลือกเป้าหมาย

นอกจาก CD/DVD/USB แล้ว คุณสามารถบันทึก ESET SysRescue เป็นไฟล์ ISO ได้อีกด้วย หลังจากนั้น คุณสามารถเบิร์นอิมเมจ ISO ใน CD/DVD หรือใช้ในด้านอื่นๆ (เช่น ในระบบเสมือนจริง อย่างเช่น VmWare หรือ Virtualbox)
หากคุณเลือก USB เป็นสื่อเป้าหมาย การบูตอาจไม่ทำงานในคอมพิวเตอร์บางเครื่อง บางเวอร์ชันของ BIOS อาจรายงานปัญหากับ BIOS – การสื่อสารของโปรแกรมจัดการของการบูต (เช่น ใน Windows Vista) และการบูตจะออกจากการทำงานพร้อมด้วยข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

ไฟล์ : \boot\bcd
สถานะ : 0xc000000e
ข้อมูล : เกิดข้อผิดพลาดระหว่างการพยายามอ่านข้อมูลการกำหนดค่าการบูต

หากคุณพบข้อความนี้ เราแนะนำให้เลือกสื่อ CD แทน USB

 

การเลือกเป้าหมาย