ไฟล์

หน้าต่างข้อความนี้ช่วยให้คุณสามารถส่งไฟล์ไปยัง ESET เพื่อรับการวิเคราะห์ หากคุณพบไฟล์ที่มีลักษณะน่าสงสัยในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถส่งไปยังแล็บตรวจสอบไวรัสของ ESET เพื่อรับการวิเคราะห์ หากตรวจพบว่าไฟล์เป็นแอพพลิเคชันที่เป็นอันตราย จะมีการตรวจสอบไฟล์นี้เพิ่มในการอัพเดทหลังจากนั้น

อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถส่งไฟล์ทางอีเมล ถ้าคุณเลือกวิธีนี้ ให้เข้ารหัสไฟล์ด้วย WinRAR/ZIP ป้องกันอาร์ไคฟด้วยรหัสผ่าน “infected” และส่งไปยัง samples@ESET.com โปรดใช้หัวเรื่องที่ชัดเจนและให้ข้อมูลเกี่ยวกับไฟล์มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ (เช่น เว็บไซต์ที่คุณดาวน์โหลดไฟล์)

หมายเหตุ

ก่อนส่งไฟล์ไปยัง ESET โปรดตรวจสอบว่าไฟล์ตรงตามเกณฑ์หนึ่งดังต่อไปนี้:

 

1. ไม่มีการตรวจพบไฟล์เลย

 

2. มีการตรวจพบผิดพลาดว่าไฟล์เป็นภัยคุกคาม

 

คุณจะไม่ได้รับการตอบกลับ ยกเว้นกรณีที่เราต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการวิเคราะห์

Nod32 ea charon file ไฟล์

ไฟล์ – ชื่อของไฟล์ที่คุณต้องการส่ง
ความคิดเห็น – คำอธิบายอย่างย่อของไฟล์และการทำงาน
อีเมลติดต่อ – โปรแกรมจะส่งอีเมลติดต่อไปยัง ESET พร้อมกับไฟล์ที่น่าสงสัย และอาจใช้เพื่อติดต่อคุณ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการวิเคราะห์ คุณจะป้อนอีเมลติดต่อหรือไม่ก็ได้ คุณจะไม่ได้รับการติดต่อจาก ESET ยกเว้นกรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เนื่องจากเซิร์ฟเวอร์ของเราได้รับไฟล์หลายหมื่นไฟล์ในแต่ละวัน เราจึงไม่สามารถตอบกลับได้ทั้งหมด

ไฟล์