แถบเครื่องมือสำหรับ Outlook Express และ Windows Mail

โมดูลป้องกันสแปมสำหรับ Outlook Express และ Windows Mail ทำงานเป็นโมดูลปลั๊กอิน หลังจากที่ติดตั้ง ESET NOD32 Antivirus แล้ว แถบเครื่องมือที่มีตัวเลือกของโมดูลป้องกันสแปมจะถูกเพิ่มใน Outlook Express หรือ Windows Mail:

Nod32 ea oe toolbar แถบเครื่องมือสำหรับ Outlook Express และ Windows Mail

ESET NOD32 Antivirus
คลิกที่ไอคอนเพื่อเปิด ESET NOD32 Antivirus

ตรวจสอบอีเมล
ใช้สำหรับเริ่มต้นการตรวจสอบอีเมลด้วยตนเอง คุณสามารถระบุข้อความที่จะตรวจสอบ และคุณสามารถเปิดใช้การสแกนซ้ำอีเมลที่ได้รับ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่ การป้องกันอีเมลไคลเอ็นต์

ตั้งค่าเครื่องมือสแกน

แสดงตัวเลือกการตั้งค่า การป้องกันอีเมลไคลเอ็นต์

ส่วนติดต่อผู้ใช้

ปรับแต่งการใช้งาน
คุณสามารถปรับเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของแถบเครื่องมือสำหรับอีเมลไคลเอ็นต์ของคุณ ยกเลิกการเลือกตัวเลือกเพื่อปรับแต่งลักษณะที่ปรากฏโดยไม่ขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์ของโปรแกรมอีเมล

แสดงข้อความ
แสดงคำอธิบายไอคอนต่างๆ

ข้อความอยู่ทางขวา
คำอธิบายตัวเลือกถูกย้ายจากด้านล่างไปยังด้านขวาของไอคอน

ไอคอนขนาดใหญ่
แสดงไอคอนขนาดใหญ่สำหรับตัวเลือกเมนู

 

แถบเครื่องมือสำหรับ Outlook Express และ Windows Mail