กักเก็บ

โฟลเดอร์กักเก็บเป็นพื้นที่สำหรับเก็บไฟล์ที่ติดไวรัสหรือไฟล์ที่น่าสงสัยไว้ในรูปแบบที่ไม่เป็นอันตราย โมดูลการป้องกันในหน่วยความจำจะกักเก็บไฟล์ที่น่าสงสัยที่สร้างและแก้ไขใหม่โดยอัตโนมัติ แต่คุณสามารถกักเก็บไฟล์ที่คุณต้องการได้ หลังจากนั้น คุณสามารถเรียกคืนไฟล์ที่กักเก็บไปยังตำแหน่งเดิม หรือตำแหน่งอื่นๆ ที่คุณเลือกได้ คลิกขวาที่วัตถุที่กักเก็บในหน้าต่างกักเก็บ เพื่อดำเนินการต่อไปนี้กับไฟล์: เพิ่ม เรียกคืนค่า เรียกคืนไปยังตำแหน่งเดิม เรียกคืนและยกเว้นจากการตรวจสอบ ลบออก หรือส่งเพื่อรับการวิเคราะห์จากแล็บของ ESET

Nod32 ea page quarantine กักเก็บ

กักเก็บ