การบันทึกการกำหนดค่า

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ระบุว่าระบบไม่ได้บันทึกการตั้งค่าอย่างถูกต้อง เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาด โดยทั่วไปจะหมายความว่า ผู้ใช้ที่พยายามแก้ไขพารามิเตอร์ของโปรแกรมไม่มีสิทธิ์การเข้าถึงที่เพียงพอ หรือไม่มีสิทธิ์ของระบบปฏิบัติการที่จำเป็นสำหรับการแก้ไขไฟล์การกำหนดค่าและรีจิสตรีของระบบ หากต้องการดำเนินการแก้ไขตามที่ต้องการ ผู้ดูแลระบบต้องล็อกอินเข้าสู่ระบบ

 

การบันทึกการกำหนดค่า