ส่วนติดต่อผู้ใช้

ส่วนสภาวะแวดล้อมนี้จะมีตัวเลือกต่อไปนี้ เพื่อปรับคุณลักษณะการแสดงผลของโปรแกรมให้เหมาะกับความต้องการของคุณ

Nod32 ea config environment ส่วนติดต่อผู้ใช้

องค์ประกอบของส่วนติดต่อผู้ใช้

โหมดขั้นสูง – ตัวเลือกนี้ใช้สำหรับเปิด/ปิดโหมดขั้นสูง โหมดขั้นสูงเหมาะสำหรับผู้ใช้ขั้นสูง โหมดนี้จะปลดล็อคตัวเลือกและเครื่องมือเพิ่มเติม แต่จะใช้เวลาในการทำงานเพิ่มขึ้น
ส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก – ใช้ช่องทำเครื่องหมายนี้เพื่อสลับระหว่างกราฟิก ESET และเค้าโครงมาตรฐานของ Windows
แสดงเมนูในโหมดมาตรฐาน - เปิดหรือปิดการแสดงเมนูในช่องด้านบนของโปรแกรมในโหมดมาตรฐาน
แสดงเมนูในโหมดขั้นสูง - เปิดหรือปิดการแสดงเมนูในช่องด้านบนของโปรแกรมในโหมดขั้นสูง
แสดงหน้าจอเริ่มต้นเมื่อเริ่มระบบ – ยกเลิกการเลือกตัวเลือกนี้ เพื่อไม่แสดงหน้าจอเริ่มต้นเมื่อเริ่มระบบ
ใช้เมนูมาตรฐาน - หากเลือกตัวเลือกนี้ ระบบจะใช้โหมดการแสดงผลมาตรฐานของโปรแกรม
แสดงชื่อปุ่ม – ช่วยให้คุณสามารถดูไอคอนในรูปแบบไอคอนทั่วไป หรือไอคอนพร้อมกับข้อความอธิบายฟังก์ชัน
เลือกองค์ประกอบแอคทีฟคอนโทรล – หากใช้ตัวเลือกนี้ ระบบจะเน้นคุณลักษณะของโปรแกรมที่ใช้งาน (ในเฟรม)

เอฟเฟ็กต์

ใช้การควบคุมภาพเคลื่อนไหว – การตั้งค่านี้ช่วยให้คุณสามารถเปิด/ปิดส่วนติดต่อแบบภาพเคลื่อนไหว และกำหนดความเร็วของภาพเคลื่อนไหว
ใช้ไอคอนภาพเคลื่อนไหวสำหรับการแสดงความคืบหน้า – หากมีการทำงานที่กำลังดำเนินอยู่ ไอคอนภาพเคลื่อนไหวจะปรากฏในหน้าต่าง
ใช้สัญญาณเสียง – หากพบไวรัส โปรแกรมจะส่งเสียงเตือน

ส่วนติดต่อผู้ใช้