การเตือนและการแจ้งเตือน

ส่วนการแจ้งมีไว้เพื่อกำหนดลักษณะการทำงานของข้อความเตือนไวรัสและการแจ้งเตือนอื่นๆ ของระบบ (เช่น ข้อความแจ้งการอัพเดทที่สำเร็จ) ให้เหมาะกับความต้องการของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งค่าเวลาแสดงผลและระดับความโปร่งใสของการแจ้งเตือนที่ถาดข้อมูลระบบ (มีผลเฉพาะกับระบบที่สนับสนุนการแจ้งเตือนที่ถาดข้อมูลระบบเท่านั้น)

Nod32 ea config alert การเตือนและการแจ้งเตือน

แสดงการเตือน

ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณสามารถเปิด/ปิดการแสดงข้อความเตือนไวรัส

ปิดกล่องข้อความโดยอัตโนมัติ

เมื่อต้องการปิดหน้าต่างป็อปอัปโดยอัตโนมัติหลังจากพ้นช่วงเวลาหนึ่ง ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ และระบุช่วงเวลา

แสดงการแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อป

ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าโหมดการแสดงผลของการแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อป คลิกที่ กำหนดการแจ้งเตือน… เพื่อเปิดหน้าต่างข้อความ ซึ่งคุณสามารถตั้งค่าเวลาแสดงผลสำหรับการแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อปและความโปร่งใสของหน้าต่าง

แสดงคำแนะนำแบบบอลลูนในทาสก์บาร์ (วินาที)

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงการแจ้งเตือนที่ถาดข้อมูลระบบในพื้นที่ถาดข้อมูลระบบที่มุมขวาล่างของหน้าจอ และระบุเวลาแสดงผลเป็นวินาที ตัวเลือกนี้จะมีผลกับข้อความอัพเดทฐานข้อมูลไวรัส เป็นต้น

แสดงเฉพาะการแจ้งเตือนที่ต้องการการดำเนินการของผู้ใช้

ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณสามารถเปิด/ปิดการแสดงข้อความที่ต้องมีการดำเนินการของผู้ใช้

แสดงเฉพาะการแจ้งเตือนที่ต้องการการดำเนินการของผู้ใช้ เมื่อเรียกใช้แอพพลิเคชันในโหมดเต็มหน้าจอ

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงเฉพาะการแจ้งเตือนที่ใช้การดำเนินการของผู้ใช้ หากเรียกใช้แอพพลิเคชันหรือเกมแบบเต็มหน้าจอ

ในระบบที่มีผู้ใช้หลายราย แสดงการแจ้งเตือนบนหน้าจอของผู้ใช้รายนี้:

ระบุผู้ใช้ที่จะได้รับการแจ้งเตือนของระบบหรือการแจ้งเตือนอื่นๆ ในระบบซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้หลายรายสามารถเชื่อมต่อได้พร้อมกัน

 

การเตือนและการแจ้งเตือน