การตั้งค่าขั้นสูง

Nod32 config advanced alert การตั้งค่าขั้นสูง

แสดงเฉพาะการแจ้งเตือนที่ต้องการการดำเนินการของผู้ใช้
ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณสามารถเปิด/ปิดการแสดงข้อความที่ต้องการการดำเนินการของผู้ใช้

แสดงเฉพาะการแจ้งเตือนที่ต้องการการดำเนินการของผู้ใช้ เมื่อเรียกใช้แอพพลิเคชันในโหมดเต็มหน้าจอ
ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณสามารถเปิด/ปิดการแสดงข้อความที่ต้องการการดำเนินการของผู้ใช้ เมื่อเรียกใช้แอพพลิเคชันในโหมดเต็มหน้าจอ (เหมาะสำหรับโปรแกรมเล่นสื่อต่างๆ โดยเฉพาะ)

ความละเอียดสูงสุดของเหตุการณ์ที่จะแสดง:

  • คำเตือนที่ร้ายแรง – จะแสดงคำเตือนที่ร้ายแรงทั้งหมด เช่น ข้อผิดพลาดในการเริ่มต้นการป้องกันไวรัส เป็นต้น

  • ข้อผิดพลาด – แสดงเฉพาะข้อผิดพลาดประเภท “เกิดข้อผิดพลาดขณะดาวน์โหลด” และคำเตือนที่ร้ายแรง

  • คำเตือน – แสดงคำเตือนที่ร้ายแรง ข้อผิดพลาด และคำเตือนทั้งหมด

  • บันทึกเพื่อแจ้งข้อมูล – แสดงข้อความแจ้งข้อมูลทั้งหมด รวมถึงการอัพเดทที่เสร็จสมบูรณ์ และบันทึกทั้งหมดข้างต้น

  • บันทึกเพื่อการวินิจฉัย – แสดงข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการปรับแต่งโปรแกรม และบันทึกทั้งหมดข้างต้น

ในระบบที่มีผู้ใช้หลายราย แสดงการแจ้งเตือนบนหน้าจอของผู้ใช้รายนี้:
ระบุผู้ใช้ที่จะได้รับการแจ้งของระบบและการแจ้งอื่นๆ ในระบบที่อนุญาตให้ผู้ใช้หลายคนสามารถเชื่อมต่อได้พร้อมกัน

การตั้งค่าขั้นสูง