เมนูบริบท

เมนูบริบทจะปรากฎเมื่อคลิกขวาที่วัตถุที่เลือก เมนูนี้จะแสดงตัวเลือกทั้งหมดที่สามารถดำเนินการกับวัตถุนั้น
คุณสามารถรวมองค์ประกอบการควบคุม ESET NOD32 Antivirus ไว้ในเมนูบริบท ตัวเลือกการตั้งค่าโดยละเอียดอื่นๆ สำหรับฟังก์ชันนี้จะมีอยู่ในตัวเลือกขั้นสูง ในส่วน ส่วนติดต่อผู้ใช้ และ เมนูบริบท

Nod32 ea config shellext เมนูบริบท

รวมเข้ากับเมนูบริบท
คุณสามารถรวมองค์ประกอบการควบคุม ESET NOD32 Antivirus ไว้ในเมนูบริบท

ประเภทเมนู
ตัวเลือกต่อไปนี้จะมีอยู่ในเมนูแบบดรอปดาวน์ของประเภทเมนู:

เต็ม (สแกนก่อน)
เปิดใช้งานตัวเลือกของเมนูบริบททั้งหมด เมนูหลักจะแสดงตัวเลือก สแกนด้วย ESET NOD32 Antivirus

เต็ม (กำจัดก่อน)
เปิดใช้งานตัวเลือกของเมนูบริบททั้งหมด เมนูหลักจะแสดงตัวเลือก กำจัดด้วย ESET NOD32 Antivirus

สแกนเท่านั้น
มีเพียงตัวเลือก สแกนด้วย ESET NOD32 Antivirus เท่านั้นที่จะปรากฏในเมนูบริบท

กำจัดเท่านั้น
มีเพียงตัวเลือก กำจัดด้วย ESET NOD32 Antivirus เท่านั้นที่จะปรากฏในเมนูบริบท

การยืนยัน
แสดงคำเตือนเพิ่มเติม เมื่อผู้ใช้พยายามใช้ตัวเลือกของเมนูบริบทกับวัตถุเกินกว่าจำนวนที่ระบุใน ถามถ้าจำนวนไฟล์เกิน… . ตัวเลือกนี้มีค่าเริ่มต้นเป็นวัตถุ 8 รายการ

 

เมนูบริบท