พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ – ตั้งค่า

Nod32 ea proxy server พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์   ตั้งค่า

ในเครือข่าย LAN ขนาดใหญ่ การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณไปยังอินเทอร์เน็ตสามารถกระทำผ่านพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ ในกรณีนี้ ต้องมีการกำหนดการตั้งค่าต่อไปนี้ มิฉะนั้น โปรแกรมจะไม่สามารถอัพเดทโดยอัตโนมัติ

ใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์
ควรได้รับการตรวจสอบหากคอมพิวเตอร์ของคุณใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์เพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์
ป้อนที่อยู่ IP และพอร์ตของพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ที่คุณใช้

พอร์ต
ป้อนที่อยู่ IP และพอร์ตของพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ที่คุณใช้

พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์
ถ้าพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์ ให้กรอกข้อมูลในฟิลด์เหล่านี้ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ถูกต้อง เพื่อให้สิทธิ์ในการเข้าถึงพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์

ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน
โปรดทราบว่าฟิลด์เหล่านี้ไม่ใช่รหัสผ่าน/ชื่อผู้ใช้ของคุณสำหรับ ESET NOD32 Antivirus และควรป้อนต่อเมื่อคุณทราบว่าคุณต้องใช้รหัสผ่านเพื่อเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์

ตรวจหาพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์
คลิกปุ่มนี้เพื่อตรวจหาการตั้งค่าพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์โดยอัตโนมัติ

พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ – ตั้งค่า