เครื่องมือ

Nod32 ea page tools เครื่องมือ

เมนู เครื่องมือ ประกอบด้วยโมดูลที่ช่วยให้การจัดการโปรแกรมง่ายขึ้นและมีตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้ขั้นสูง เมนูนี้มีให้เฉพาะในโหมดขั้นสูงเท่านั้น และยังมีเครื่องมือต่อไปนี้:

ไฟล์บันทึก
กักเก็บ
เครื่องมือวางกำหนดการ

SysInspector

ส่งไฟล์เพื่อวิเคราะห์… – ช่วยให้คุณส่งไฟล์ที่น่าสงสัยสำหรับการวิเคราะห์ไปยังแล็บไวรัสของ ESET หน้าต่างข้อความที่ปรากฏขึ้นหลังจากการคลิกตัวเลือกนี้จะมีคำอธิบายใน การส่งไฟล์

สร้างซีดีกู้คืน - จะเรียกวิซาร์ดการสร้าง ซีดีกู้คืน

เครื่องมือ