เรียกใช้แเอปพลิเคชัน

Nod32 ea exec app เรียกใช้แเอปพลิเคชัน

แท็บนี้จะวางกำหนดการเรียกใช้แอพพลิเคชันภายนอก

ไฟล์ ชื่อของไฟล์ที่เรียกใช้
ไดเรคทอรีที่ใช้งาน ไดเรคทอรีที่ใช้งานของไฟล์
บรรทัดคำสั่ง พารามิเตอร์ของบรรทัดคำสั่งสำหรับแอพพลิเคชัน (ไม่จำเป็น)

เรียกใช้แเอปพลิเคชัน