โปรไฟล์ใหม่

Nod32 ea profile new โปรไฟล์ใหม่

ชื่อโปรไฟล์

ป้อนชื่อโปรไฟล์ที่จะสร้าง

คัดลอกการตั้งค่าจากโปรไฟล์

ช่วยให้คุณสามารถคัดลอกพารามิเตอร์จากโปรไฟล์ที่มีอยู่

โปรไฟล์ใหม่