ทางลัด

รายการแป้นพิมพ์ลัดที่ใช้ได้จากภายในส่วนติดต่อผู้ใช้ของ ESET NOD32 Antivirus:

แป้นพิมพ์ลัด  คำอธิบาย
Ctrl + G สลับระหว่างโหมดกราฟิกและข้อความ
Ctrl + I  เปิด ESET SysInspector
Ctrl + L เปิดไฟล์บันทึก
Ctrl + M  สลับระหว่างโหมดการแสดงผลมาตรฐานและโหมดขั้นสูง 
Ctrl + Q เปิดการกักเก็บ
Ctrl + R  ตั้งค่าเค้าโครงของหน้าต่างใหม่เป็นสภาวะเริ่มต้น 
Ctrl + S เปิดเครื่องมือวางกำหนดการ/เครื่องมือวางแผน
Ctrl + U  เปิดข้อความตั้งค่าชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน 
F1 เปิดหน้าวิธีใช้
Ctrl + F1 เปิดดัชนีของหน้าวิธีใช้
Ctrl + Shift + F1 เปิดการค้นหาของหน้าวิธีใช้
F5 เปิดการตั้งค่าขั้นสูง

 

ทางลัด