ใบอนุญาต

แท็บรหัสใบอนุญาตจะจัดการกับรหัสใบอนุญาตสำหรับ ESET NOD32 Antivirus และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ ESET เช่น ESET Remote Administrator, ESET NOD32 for Microsoft Exchange เป็นต้น หลังจากซื้อผลิตภัณฑ์แล้ว จะมีการส่งรหัสผลิตภัณฑ์ให้พร้อมกับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ เมื่อต้องการเพิ่ม/ลบรหัสใบอนุญาต ให้คลิกปุ่มที่ตรงกับหน้าต่างโปรแกรมจัดการใบอนุญาต โปรแกรมจัดการใบอนุญาตนั้นสามารถเข้าถึงได้จากโครงสร้างการตั้งค่าขั้นสูง ใน เบ็ดเตล็ด > ใบอนุญาต
รหัสผลิตภัณฑ์เป็นไฟล์ข้อความที่มีข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ: เจ้าของ จำนวนใบอนุญาต และวันที่หมดอายุ
หน้าต่างของโปรแกรมจัดการใบอนุญาตจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถอัพโหลดและดูเนื้อหาของรหัสใบอนุญาตโดยใช้ปุ่ม เพิ่ม… – ข้อมูลที่มีอยู่ภายในจะปรากฏในโปรแกรมจัดการ ถ้าต้องการลบไฟล์ใบอนุญาตจากรายการ ให้เลือก ลบออก
ถ้ารหัสใบอนุญาตหมดอายุ และคุณต้องการซื้อการต่ออายุ โปรดคลิกที่ปุ่ม สั่งซื้อ… - คุณจะเข้าสู่ร้านค้าออนไลน์ของเรา

 

ใบอนุญาต