ไฟล์ที่น่าสงสัย

แท็บของไฟล์ที่น่าสงสัยช่วยให้ผู้ใช้สามารถกำหนดค่าวิธีการส่งภัยคุกคามให้กับแล็บของ ESET เพื่อวิเคราะห์

ถ้าคุณมีไฟล์ที่ทำงานน่าสงสัย คุณสามารถส่งไฟล์นั้นเพื่อวิเคราะห์ในแล็บไวรัสของเรา ถ้าพบว่าเป็นแอพพลิเคชันที่เป็นอันตราย ระบบจะเพิ่มการตรวจหาไฟล์นี้ในการอัพเดทฐานข้อมูลไวรัสครั้งถัดไป

การส่งไฟล์นั้นสามารถตั้งค่าให้ดำเนินการโดยอัตโนมัติและไม่ต้องถาม ถ้าเลือกตัวเลือกนี้ ไฟล์ที่น่าสงสัยจะถูกส่งในพื้นหลัง ถ้าคุณต้องการทราบว่ามีการส่งไฟล์ใดเพื่อวิเคราะห์และต้องการยืนยันการส่ง ให้เลือกตัวเลือก: ถามก่อนการส่ง

ถ้าคุณไม่ต้องการให้มีการส่งไฟล์เลย ให้เลือก: ไม่ส่ง โปรดทราบว่าการไม่ส่งไฟล์เพื่อวิเคราะห์จะไม่มีผลกับการส่งข้อมูลสถิติให้กับ ESET ข้อมูลสถิติมีการกำหนดค่าในส่วนการตั้งค่าที่แยกต่างหาก ซึ่งจะอธิบายในบทถัดไป

ส่งเมื่อใด
ไฟล์ที่น่าสงสัยจะถูกส่งไปยังแล็บของ ESET เพื่อวิเคราะห์โดยเร็วที่สุด เป็นวิธีที่แนะนำ ถ้ามีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบถาวร และสามารถส่งไฟล์ที่น่าสงสัยโดยไม่ล่าช้า ตัวเลือกอื่นคือการส่งไฟล์ที่น่าสงสัยระหว่างการอัพเดท ถ้าเลือกตัวเลือกนี้ โปรแกรมจะเก็บไฟล์ที่น่าสงสัยไว้และอัพโหลดไปยังเซิร์ฟเวอร์ระบบการเตือนล่วงหน้าระหว่างการอัพเดท

ตัวกรองการยกเว้น
คุณไม่จำเป็นต้องส่งไฟล์ทั้งหมดเพื่อวิเคราะห์ ตัวกรองการยกเว้นจะช่วยให้คุณสามารถยกเว้นบางไฟล์/โฟลเดอร์จากการส่ง ตัวเลือกนี้มีประโยชน์สำหรับการยกเว้นไฟล์ที่อาจมีข้อมูลลับเฉพาะ เช่น เอกสารหรือสเปรดชีท ประเภทไฟล์ที่ใช้งานทั่วไปจะถูกยกเว้นโดยอัตโนมัติ (Microsoft Office, OpenOffice) คุณสามารถอัพเดทรายการนี้ถ้าต้องการ

อีเมลติดต่อ
โปรแกรมจะส่งอีเมลติดต่อไปยัง ESET พร้อมกับไฟล์ที่น่าสงสัย และอาจใช้เพื่อติดต่อคุณ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟล์ที่ส่งสำหรับการวิเคราะห์ โปรดทราบว่าคุณจะไม่ได้รับการตอบกลับจาก ESET ยกเว้นกรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

 

ไฟล์ที่น่าสงสัย