การนำทางใน ESET SysInspector

ESET SysInspector แบ่งประเภทของข้อมูลเป็นส่วนพื้นฐานจำนวนมาก ซึ่งเรียกว่าโหนด หากสามารถใช้งานได้ คุณจะพบรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยการขยายโหนดแต่ละรายการเป็นโหนดย่อย เมื่อต้องการเปิดหรือยุบโหนด เพียงดับเบิลคลิกที่ชื่อของโหนด หรือคลิก Nod32 sinsp navigating การนำทางใน ESET SysInspector  หรือ Nod32 sinsp navigating 01 การนำทางใน ESET SysInspector  ถัดจากชื่อของโหนด เมื่อคุณเรียกดูผ่านโครงสร้างของโหนดและโหนดย่อยในหน้าต่างการนำทาง คุณจะพบรายละเอียดต่างๆ สำหรับแต่ละโหนด ที่ปรากฏในหน้าต่างคำอธิบาย ถ้าคุณเรียกดูผ่านรายการในหน้าต่างคำอธิบาย รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับแต่ละรายการจะปรากฏในหน้าต่างรายละเอียด

ต่อไปนี้คือคำอธิบายสำหรับโหนดหลักในหน้าต่างการนำทาง และข้อมูลที่เกี่ยวข้องในหน้าต่างคำอธิบายและหน้าต่างรายละเอียด

หมายเหตุ

ระบบปฏิบัติการประกอบด้วยองค์ประกอบเคอร์เนลที่สำคัญจำนวนมาก ซึ่งทำงานตลอดเวลาและมีการทำงานแบบพื้นฐานและสำคัญสำหรับแอพพลิเคชันของผู้ใช้อื่นๆ ในบางกรณี กระบวนการดังกล่าวจะปรากฏในเครื่องมือ ESET SysInspector ที่มีเส้นทางของไฟล์ที่ขึ้นต้นด้วย \??\ สัญลักษณ์เหล่านั้นแสดงว่ามีการเพิ่มประสิทธิภาพก่อนเริ่มต้นทำงานสำหรับกระบวนการเหล่านั้น ซึ่งจะปลอดภัยต่อระบบและถูกต้อง

กระบวนการที่ทำงานอยู่
โหนดนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับแอพพลิเคชันและกระบวนการที่ทำงานอยู่ในขณะที่สร้างรายงาน ในหน้าต่างคำอธิบาย คุณจะพบกับรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับแต่ละกระบวนการ เช่น ไลบรารีแบบไดนามิคที่ใช้งานโดยกระบวนการและตำแหน่งในระบบ ชื่อของผู้ขายของแอพพลิเคชัน ระดับความเสี่ยงของไฟล์ เป็นต้น

หน้าต่างรายละเอียดมีข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับรายการที่เลือกในหน้าต่างคำอธิบาย เช่น ขนาดของไฟล์หรือแฮช

การเชื่อมต่อเครือข่าย
หน้าต่างคำอธิบายมีรายการของกระบวนการและแอพพลิเคชัน ซึ่งสื่อสารผ่านเครือข่ายโดยใช้โปรโตคอลที่เลือกในหน้าต่างการนำทาง (TCP หรือ UDP) พร้อมกับที่อยู่ระยะไกลที่แอพพลิเคชันเชื่อมต่อไปถึง นอกจากนี้ คุณสามารถตรวจสอบการกำหนด DNS ที่กำหนดที่อยู่ IP

หน้าต่างรายละเอียดมีข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับรายการที่เลือกในหน้าต่างคำอธิบาย เช่น ขนาดของไฟล์หรือแฮช

รายการรีจิสตรีที่สำคัญ
มีรายการของรายการรีจิสตรีที่เลือก ซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับปัญหาต่างๆ กับระบบของคุณ เช่น การระบุโปรแกรมการเริ่มต้น วัตถุตัวช่วยเหลือของเบราว์เซอร์ (BHO) เป็นต้น

ในหน้าต่างคำอธิบาย คุณจะพบไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับรายการรีจิสตรีเฉพาะ คุณอาจพบรายละเอียดเพิ่มเติมในหน้าต่างรายละเอียด

บริการ
หน้าต่างคำอธิบายมีรายการของไฟล์ที่จดทะเบียนเป็น Windows Services คุณสามารถตรวจสอบลักษณะการกำหนดค่าบริการเพื่อเริ่มต้นพร้อมกับรายละเอียดเฉพาะของไฟล์ในหน้าต่างรายละเอียด

ไดร์เวอร์
รายการของไดร์เวอร์ที่ติดตั้งในระบบ

ไฟล์สำคัญ
หน้าต่างคำอธิบายจะแสดงเนื้อหาของไฟล์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับระบบปฏิบัติการของ Microsoft Windows ®

ข้อมูลระบบ
มีข้อมูลที่เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ พร้อมกับข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปรทางสภาพแวดล้อมที่ตั้งค่าไว้และสิทธิ์ของผู้ใช้

รายละเอียดไฟล์
รายการของไฟล์ระบบที่สำคั

การนำทางใน ESET SysInspector