การทำงานกับ ESET SysRescue

เพื่อให้สามารถใช้ CD/DVD/USB กู้คืนอย่างมีประสิทธิภาพ คุณต้องให้คอมพิวเตอร์บูตจากสื่อการบูตของ ESET SysRescue ลำดับความสำคัญในการบูตสามารถปรับเปลี่ยนได้ใน BIOS หรือคุณสามารถเรียกใช้เมนูบูตระหว่างการเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ – โดยปกติจะใช้แป้นพิมพ์ F9 – F12 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของเมนบอร์ด/BIOS

หลังจากบูตแล้ว ESS/ENA จะเริ่มต้น เนื่องจาก ESET SysRescue จะใช้งานในเฉพาะบางกรณี โมดูลการป้องกันและคุณลักษณะของโปรแกรมบางส่วนที่มีอยู่ใน ESS/ENA ทั่วไปจึงไม่จำเป็น รายการอาจลดลงเหลือการสแกนคอมพิวเตอร์ การอัพเดท และบางส่วนในการตั้งค่า ความสามารถในการอัพเดทฐานข้อมูลไวรัสเป็นคุณลักษณะที่สำคัญที่สุดของ ESET SysRescue ขอแนะนำให้คุณอัพเดทโปรแกรมก่อนเริ่มต้นสแกนคอมพิวเตอร์

 

การทำงานกับ ESET SysRescue