การใช้ ESET SysRescue

สมมุติว่าคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายติดไวรัสที่แก้ไขไฟล์เรียกใช้งาน (EXE) ESS/ENA สามารถกำจัดไฟล์ที่ติดไวรัสได้ทั้งหมด แต่ยกเว้น explorer.exe ซึ่งไม่สามารถกำจัดได้ แม้ว่าจะอยู่ในโหมดปลอดภัยก็ตาม
เนื่องจาก explorer.exe เป็นกระบวนการที่สำคัญของ Windows และมีการใช้งานในโหมดปลอดภัยด้วยเช่นกัน ESS/ENA ไม่สามารถดำเนินการกับไฟล์นี้ได้ ไฟล์ดังกล่าวจึงยังติดไวรัสอยู่
ในกรณีนี้ คุณสามารถใช้ ESET SysRescue เพื่อแก้ปัญหา ESET SysRescue ไม่จำเป็นต้องใช้องค์ประกอบของระบบปฏิบัติการโฮสต์ ด้วยเหตุนี้จึงสามารถดำเนินการ (กำจัด, ลบ) กับไฟล์ในดิสก์ได้

 

การใช้ ESET SysRescue