Yeni görev oluşturma

Zamanlayıcı‘da yeni bir görev oluşturmak için, Ekle düğmesini tıklatın veya içerik menüsünden Ekle‘yi seçin. Beş tür zamanlanmış görev kullanılabilir:

  • Dış uygulama çalıştır
  • Günlük bakımı
  • Sistem başlangıcında dosya denetimi
  • İsteğe bağlı bilgisayar taraması
  • Güncelle

Nod32 ea scheduler task Yeni görev oluşturma

İsteğe bağlı bilgisayar taraması ve Güncelle en sık kullanılan zamanlanmış görevler olduğu için, yeni güncelleme görevinin nasıl ekleneceğini açıklayacağız.

Kullanılabilen tüm zamanlanmış görev türlerinin görüntülendiği Zamanlanan görev açılır menüsünden Güncelle‘yi seçin. İleri‘yi tıklatarak ve görevin adını Görev adı’na girerek devam edin. Görevin sıklığını seçin. Bu parametre için, aşağıdaki seçenekler kullanılabilir: Bir kere, Yinelenen, Günlük, Haftalık ve Olay tetiklediğinde. Diğer parametreler, seçilen sıklık tarafından da belirlenir. Ardından, görev zamanlanan saatte yapılamadığında veya tamamlanamadığında hangi eylemin gerçekleştirileceğini tanımlayabilirsiniz. Aşağıdaki üç seçenek kullanılabilir:

  • Sonraki zamanlanan saate kadar bekle
  • Görevi en kısa sürede çalıştır
  • Görevin son yürütülmesi üzerinden belirtilen aralıktan daha uzun süre geçtiyse, görevi hemen çalıştır (aralık bu seçenek işaretlendikten sonra tanımlanabilir).

Sonraki adımda, zamanlanan geçerli görev hakkındaki bilgilerin tam bir özeti görüntülenir; Görevi belirli parametrelerle çalıştır seçeneğinin otomatik olarak etkinleştirilmesi gerekir. Son düğmesini tıklatın. Kullanıcının zamanlanan görevde kullanılacak profilleri seçmesine olanak tanıyan bir iletişim penceresi belirir. Burada kullanıcı, birincil profil ile birlikte bu profil kullanılarak görevin tamamlanamadığı durumda kullanılacak alternatif profili belirtebilir. Güncelleme profilleri penceresinde Tamam‘ı tıklatarak onaylayın. Zamanlanan yeni görev o an için zamanlanmış olan görevler listesine eklenir.

Yeni görev oluşturma