Zamanlama görevlerinin amacı

Zamanlayıcı, zamanlanan görevleri önceden tanımlanmış yapılandırma ve özelliklerle başlatır ve yönetir. Yapılandırma ve özellikler tarih ve saat gibi bilgilerin yanı sıra görev yerine getirilirken kullanılacak belirtilmiş olan profilleri de içerir.

Zamanlama görevlerinin amacı