Kısayollar

ESET SysInspector ile çalışırken kullanılabilecek tuş kısayolları şunlardır:

Dosya  
Ctrl+O varolan günlüğü açar
Ctrl+S  oluşturulan günlükleri kaydeder 
   
Oluştur   
Ctrl+G standart sistem durumu denetimi
Ctrl+H hassas bilgileri (geçerli kullanıcı adı, bilgisayar adı, etki alanı adı, geçerli kullanıcı ayrıcalıkları, ortam değişkenleri ve etki alanı adlarına çevrilen tüm IP adresleri) ve etki alanı adlarına çevrilen tüm adresleri de günlüğe kaydedebilecek bir sistem denetimi gerçekleştirir.
   
Öğe Filtreleme  
1, O iyi, risk düzeyi 1-9 olan öğeler görüntülenir
2 iyi, risk düzeyi 2-9 olan öğeler görüntülenir
3 iyi, risk düzeyi 3-9 olan öğeler görüntülenir
4, U bilinmeyen, risk düzeyi 4-9 olan öğeler görüntülenir
5 bilinmeyen, risk düzeyi 5-9 olan öğeler görüntülenir
6 bilinmeyen, risk düzeyi 6-9 olan öğeler görüntülenir
7, B riskli, risk düzeyi 7-9 olan öğeler görüntülenir
8 riskli, risk düzeyi 8-9 olan öğeler görüntülenir
9 riskli, risk düzeyi 9 olan öğeler görüntülenir
- risk düzeyini artırır
+ risk düzeyini azaltır
   
Görüntüle  
Ctrl+3 tam ayrıntı görüntüler
Ctrl+2 orta ayrıntı görüntüler
Ctrl+1 temel görünüm
Geri Al bir adım geri gider
Boşluk bir adım ileri gider
Ctrl+W ağacı genişletir
Ctrl+Q ağacı daraltır
   
Diğer denetimler  
Ctrl+T arama sonuçlarında öğe seçildikten sonra öğenin özgün konumuna gider
Ctrl+P bir öğe ile ilgili temel bilgileri görüntüler
Ctrl+A bir öğe ile ilgili ayrıntılı bilgileri görüntüler
Ctrl+C geçerli öğenin ağacını kopyalar
Ctrl+X öğeleri kopyalar
Ctrl+B Internet’te seçilen dosyalarla ilgili bilgi bulur
Ctrl+L seçilen dosyanın bulunduğu klasörü açar
Ctrl+R kayıt defteri düzenleyicisinde karşılık gelen girdiyi açar
Ctrl+Z dosyanın yolunu kopyalar (öğe bir dosyayla ilişkiliyse)
Ctrl+F arama alanına geçiş yapar
Ctrl+D arama sonuçlarını kapatır
   
Karşılaştırma  
Ctrl+Alt+O özgün günlüğü / karşılaştırma günlüğünü açar
Ctrl+Alt+R karşılaştırmayı iptal eder
Ctrl+Alt+1 tüm öğeleri görüntüler
Ctrl+Alt+2 yalnızca eklenen öğeleri görüntüler, günlük, geçerli günlükte bulunan öğeleri gösterir
Ctrl+Alt+3 yalnızca kaldırılan öğeleri görüntüler, günlük, önceki günlükte bulunan öğeleri gösterir
Ctrl+Alt+4 yalnızca değiştirilen öğeleri görüntüler (dosyalar dahil)
Ctrl+Alt+5 yalnızca günlükler arasındaki farkları görüntüler
Ctrl+Alt+C karşılaştırmayı görüntüler
Ctrl+Alt+N geçerli günlüğü görüntüler
Ctrl+Alt+P önceki günlüğü açar
   
Çeşitli  
F1 yardımı görüntüle
Alt+F4 programı kapat
ALT+SHIFT+F4 programı sormadan kapat

 

Kısayollar