Komut satırı yardımcı program denetimi

ESET SysInspector, bu parametreleri kullanarak komut satırından raporlar oluşturmayı destekler

/gen
GUI’yi çalıştırmadan doğrudan komut satırından rapor oluştur
/privacy
hassas bilgileri dışarıda bırakarak rapor oluştur
/zip 
sonuçta elde edilen raporu doğrudan sıkıştırılmış bir dosyada diske depolar
/silent
bu parametre, rapor oluşturma ilerleme çubuğunun görünümünü gizler
/help, /? 
komut satırı parametrelerinin kullanımıyla ilgili bilgileri görüntüler

Not

Dosya/klasör adında bir boşluk varsa, bunların ters virgül içine alınması gerekir

Örnekler
belirli bir raporu doğrudan tarayıcıya yüklemek için şunu kullanın: SysInspector.exe  “c:\clientlog.xml”
Geçerli bir konuma rapor oluşturmak için şunu kullanın: SysInspector.exe /gen
Belirli bir klasöre rapor oluşturmak için şunu kullanın: SysInspector.exe /gen=”c:\klasör\”
Belirli bir dosyaya/konuma rapor oluşturmak için şunu kullanın: SysInspector.exe /gen=”c:\klasör\yenigünlüğüm.xml”
Hassas bilgileri doğrudan sıkıştırılmış dosyanın dışında bırakarak rapor oluşturmak için şunu kullanın: SysInspector.exe /gen=”c:\yenigünlüğüm.zip” /privacy /zip
İki günlüğü karşılaştırmak için şunu kullanın: SysIsnpector.exe “geçerli.xml” “özgün.xml”

 

Komut satırı yardımcı program denetimi